Commedia, Get On Stage !

Andrea Freckmann

schilderijen, installatie

8 april t/m 6 mei 2018

Laatste week, finissage zondag 6 mei om 15:00 u. met tea & cookies, Andrea Freckmann is aanwezig.
(De galerie is zondag open van 13:00 t/m 17:00 uur)

met dank aan Mondriaan Fonds en Stroom Den Haag

Andrea Freckmann (1970) schept in haar schilderijen een wereld waarin werkelijkheid en theater in elkaar overvloeien. In haar nieuwste werk richt ze zich specifiek op de Commedia dell’Arte, de satirische theatervorm die in het 16e eeuwse Italië tot ontwikkeling kwam. Hierin worden met vaststaande personages maatschappelijke verhoudingen en de drijfveren van mensen blootgelegd, waarbij vaak hiërarchische verhoudingen worden omgekeerd zoals de knecht die slimmer is dan zijn meester. Hoewel de theatervorm historisch is kunnen de types en intriges moeiteloos naar onze huidige samenleving worden vertaald. Andrea Freckmann is vervolgens gaan onderzoeken hoe de mechanismen uit het theater zich verhouden tot de schilderkunst.

In de schilderijen die daaruit voortkomen is geen sprake van het letterlijk illustreren van de Commedia dell’Arte maar geeft Freckmann voorwerpen, personen en gebeurtenissen weer uit haar eigen omgeving die in een toneelstuk zouden kunnen worden gebruikt. Vaste motieven zijn een meisje in klederdracht, een dorpje, een vaas, een hond en een tafel. Centraal in de expositie staat een podium van 4 x 3 meter (het standaardformaat voor de Commedia dell’Arte) beschilderd als een tapijt met rekwisieten en figuren, waarop een toneelstuk kan worden opgevoerd. Hiermee wordt de illusionaire ruimte van het schilderij verenigd met de fysieke ruimte van het podium en voert Andrea Freckmann haar eigen leven de wereld van het toneel in.

Zie ook Andrea Freckmann’s blog over het Commedia dell’Arte project: https://commediadellartebeschouwddooreenschilder.com/