Tobias Gerber, Stan Klamer

ruimtelijk werk, uitgeknipte tekeningen, werk op papier

29 maart t/m 19 april 2015

 

Tobias Gerber (1961, Düsseldorf) staat bekend als tekenaar maar maakt ook ruimtelijk werk dat vaak verwant is aan zijn tekeningen. Hij laat nu vijf keramische wastafels zien waarvan de waterstraal als het ware gestold is in de klei. Hiermee verheft hij het object tot een bescheiden monument voor het alledaagse maar geeft het ook een surreëele vervreemding.

In de begeleidende uitgesneden tekeningen worden ook alledaagse taferelen als het aansteken van een haard omgevormd tot een eigenaardig beeld. Door de voorwerpen en mensen dubbel te spiegelen en vervolgens uit te knippen ontstaan tussen de figuren en objecten nieuwe ornamentale restvormen die je dwingen het beeld opnieuw te lezen.

Stan Klamer (1952) vat het tekenen op als een vrije vorm van cartografie, de topografische kaart wordt bij hem een metafoor voor de werkelijkheid, waarin hij de wereld kan ordenen en zijn gedachten kan vastleggen. De laatste jaren spelen water en schepen een belangrijke rol in zijn werk. Vanuit zijn atelier met uitzicht over het IJ ziet hij zijn onderwerp dagelijks aan zich voorbijtrekken.

Vorig jaar maakte Stan Klamer in Hong Kong uitgebreid foto’s met zijn mobiele telefoon van de haven en zijn schepen. In de werken die daaruit voortkomen zijn de schepen steeds in het rechthoekige kader te zien afkomstig van het beeldscherm, drijvend in een zee met blauwe en gele kleurvlakken. Andere tekeningen tonen een stroom met daarin een lint van minutieus weergegeven voorwerpen.