Susanna Inglada, Is This Desire, CAT el Medol, Tarragona, Spain

Susanna Inglada in CAT el Medol, Tarragona

Susanna Inglada (1983) heeft een solo tentoonstelling in Tarragona in het centrum voor actuele kunst el Medol, het is de eerste solo expositie in haar geboorteland Spanje. Met de titel Is This Desire stelt Susanna Inglada het verlangen als een bevrijdende maar ook destructieve kracht in onze samenleving centraal. De tentoonstelling is een totaal installatie waarin Inglada’s collage werken zich van de wand naar de ruimte, en naar het plafond uitbreiden.

Met haar collage tekeningen van expressieve menselijke figuren, kolossale handen en een woud van hangende bladeren verbeeldt ze de dynamiek van het verlangen op politiek en economisch vlak die uitwassen als corruptie, machtsmisbruik en hebzucht kan voortbrengen. Daar tegenover onderzoekt ze de rol die de vrouw speelt in een patriarchale samenleving, waarbij moederschap, gender en solidariteit aan de orde komen.

meer info op: medol.cat

14 september t/m 12 november 2023