Nour-Eddine Jarram, Pascale-Sophie Kaparis

tekeningen, litho’s

9 januari t/m 6 februari 2011

Nour-Eddine Jarram (1956) tekent glooiende landschappen in verzadigde kleuren waarin figuren zijn verborgen. Het lijken beelden uit een droom of hallucinatie, in de plooi van een berg licht een gezicht op, een heuvel vormt de schouder van een man. Tijdens het tekenen wordt de ene vorm door de andere opgeroepen. Jarram heeft geen vooropgezet beeld in gedachten, hij ziet het tekenen als een reis die hij zonder aanwijzingen steeds zoekend moet maken. Door de warme aardkleuren, diepe blauwen en de elegante, soms calligrafische lijnvoering hebben de pasteltekeningen een onmiskenbaar niet westers karakter. Jarram, opgeleid in Casablanca en later in Enschede, verenigt in zijn werk een abstracte vormtaal met meer verhalende en figuratieve elementen die steeds via een omweg in de voorstelling worden ingepast.

Pascale-Sophie Kaparis (1959) debuteert in de galerie. Zijn toont een serie inkttekeningen die ze zelfportretten noemt, maar op het eerste gezicht abstract zijn. In rode inkt tekent ze vormen die lijken op planten of vruchten. Ze zijn aan elkaar verbonden tot een stelsel, de ene vorm logisch op de andere aansluitend. Steeds is er halverwege de voorstelling een horizontale lijn getrokken die het geheel doorsnijdt. Na enige tijd besef je dat het organische stelsel de opengewerkte binnenkant van een lichaam weergeeft, abrupt in tweeën gedeeld door de horizontale cesuur midden in het beeld. In de litho’s gaat ze ook uit van een opengewerkt lichaam. De basisvorm wordt daarna uitgebreid met rode inkt en gedeeltelijk weggewerkt met tipp ex in een serie van 15 nieuwe werken die nog nauwelijks tot het origineel zijn terug te voeren.

Parallel aan haar tentoonstelling in de galerie exposeert Pascale-Sophie Kaparis tekeningen en schilderijen in het Maison Descartes in Amsterdam, van 14 januari t/m 25 januari. De opening is op vrijdag 14 januari om 17.00 uur met een discussie tussen Pierre Wat, kunsthistoricus en Michiel Plomp, conservator van het Teylers Museum Haarlem. www.maisondescartes.com