The Homestead Principle #4

Sebastiaan Schlicher

tekeningen, installatie

7 september t/m 5 oktober 2014

Sebastiaan Schlicher (1975) tekent popmuzikanten, religieuze fanatici en survivalists die zich met hun subcultuur een larger than life personality proberen aan te meten om daarmee de onbeduidendheid van hun bestaan te lijf te gaan. Sinds enige tijd richt hij zich op het Homestead Principle: het in bezit nemen van een nog niet geclaimde natuurlijke hulpbron, meestal een stuk grond. Dit toe-eigenen sluit aan op de thematiek van de eenling die heroïsch en authentiek wil leven en het door Patti Smith zo treffend verwoorde verlangen om de maatschappij de rug toe te keren: ‘Outside of society they are waiting for me, outside of society is where I want to be’.

In de tentoonstelling past Sebastiaan Schlicher het Homestead Principle toe door met leden van de groep Amerikan Teenager een hut te bouwen waarmee hij de galerie in bezit neemt. Amerikan Teenager bestaat uit musici en kunstenaarsvrienden van Schlicher, die tijdens de opening ook een noiseperformance zullen doen. De binnenkant van de hut wordt vol getekend met een bebost landschap met daarin hutten en installaties om te overleven in de wildernis. In de hut is ook de video Disappear te zien: een aaneenschakeling van bosbranden die lijkt te zijn vastgelegd door degene die ze aanstak. In de galerie hangen nieuwe tekeningen op groot en klein formaat.