AUSZEIT  Diederik Gerlach

schilderijen, werk op papier + publicatie

9 oktober t/m 13 november 2016

Auszeit betekent time-out of vakantie, in het werk van Diederik Gerlach (1956) krijgt het woord een andere dimensie. Zijn schilderijen lijken ‘uit de tijd gevallen’, of ‘wakkere dromen’, zoals criticus Dolf Welling ze ooit omschreef. Gerlach verwijst in zijn werk naar het eigen verleden, naar een tijd waarin hij de wereld nog als een groot en duister speelterrein ervoer. De voorstellingen van lieflijke landschappen en stadjes in Alpenlanden bevatten ongerijmde en verstorende elementen die het beeld op scherp zetten en de aanvankelijke idylle ondergraven.

Naast de schilderijen en werken op papier brengt Diederik Gerlach een door hem geïllustreerde publicatie uit over het oorlogsavontuur van zijn vader Henk Gerlach (1920-1986). Het boek draagt als titel Onder den vrijen hemel en is geschreven door de Haagse journalist Casper Postmaa (hoofdredacteur Den Haag Centraal). Het is een uitgave van ontwerpbureau en uitgeverij Eindeloos, Den Haag. Deze illustraties worden tijdens de jubileumtentoonstelling voor het 25-jarig bestaan van de galerie getoond van 29 oktober tot en met 20 november 2016.