Die Wahlverwandtschaften

Cedric ter Bals, Paul Klemann

tekeningen, schilderijen

4 september t/m 2 oktober 2022

Paul Klemann (1960) begeleidde Cedric ter Bals (1990) de afgelopen tijd in het mentoring programma van het Mondriaan Fonds. Ze exposeren nu samen in Die Wahlverwandtschaften, een verwijzing naar Goethe’s gelijknamige roman waarmee ze de affiniteit met elkaars werk benadrukken.
Cedric ter Bals toont tekeningen gemaakt voor de twee nieuwe hoofdstukken van het tweede deel van het Tagebuch Oskar von Balz. Oskar von Balz is het alter ego van Cedric ter Bals gemodelleerd op een Duitse soldaat die in de Eerste Wereldoorlog bij Verdun vocht. Hij schept daarmee een kader waarin hij de soms heftige ervaringen uit zijn eigen leven kan vermengen met de geschiedenis, in een steeds verder uitdijend verhaal.

Personen uit zijn vriendenkring staan Von Balz en ter Bals’ vrouwelijke alter ego Gertrude bij als raadgever en beschermer. Het verhaal wordt verteld in een samenstelling van Schevenings, Duits en Engels waarmee Ter Bals de geschiedenis en het heden ook taalkundig met elkaar verbindt. In de tekeningen buiten het Tagebuch komen Scheveningen en historische plekken bij Verdun voor maar ook zijn er verwijzingen naar kunstenaars als Van Gogh, Otto Dix en Franz Marc.
De vaak vervreemdende voorstellingen van Ter Bals sluiten nauw aan op Paul Klemann’s tekeningen die steeds zijn gebaseerd op zijn dromen. Eigen ervaringen maar ook de actualiteit krijgen daarmee een indringende vertaling in voorstellingen die een raadselachtige logica hebben, zoals die alleen in een droom kan bestaan.