Diederik Gerlach

schilderijen

06 september t/m 05 oktober 2008

Diederik Gerlach (1956) gebruikt in zijn nieuwste schilderijen foto’s van filmsterren uit de jaren dertig of ouderwetse vakantie-oorden. In zijn karakteristieke palet van gemengde en gedempte kleuren worden ze naast en boven elkaar gezet, alsof je op een tafel kijkt waarop verschillende foto’s zijn uitgestald. Zo ontstaat een dubbelzinnige, complexe ruimte in het schilderij, waarin de toeschouwer de onderlinge voorstellingen met elkaar moet verbinden.

Gerlach zet de foto’s van vrouwelijke filmsterren naar zijn eigen hand, door de vaak theatrale achtergrond van de fotostudio te vervangen door bijvoorbeeld een eigenaardig alpenlandschap. Naast en gedeeltelijk op deze hoofdvoorstelling legt hij kleinere afbeeldingen van interieurs of landschappen, die je onvermijdelijk in verband gaat brengen met de afgebeelde hoofdpersoon. In dit nieuwe beeld maakt nostalgie plaats voor een ongerijmde en soms wat ongemakkelijke werkelijkheid, waarin de toeschouwer zijn weg moet zoeken.

Naast de grotere schilderijen is er een serie kleine paneeltjes van ouderwetse vakantie oorden in Tirol, waar steeds links of rechts een textielpatroon in het beeld is geschilderd. Deze abstracte coulissestukken geven de afbeelding van een tennisbaan of openlucht -zwembad extra scherpte en tillen ze boven het anekdotische uit.

Bij de expositie verschijnt in de reeks Haags Palet een publicatie over Diederik Gerlach’s werk met teksten van Egbert van Faassen en Philip Peters.

Opening zaterdag 6 september om 16.00 uur door Frank Van den Broeck, afsluiting zondag 5 oktober vanaf 15.00 uur.