SCAPE

Frank Van den Broeck, Robine Clignett, Stan Klamer

werk op papier

22 oktober t/m 12 november 2017

Landscape, seascape, skyscape en townscape zijn genres met een lange traditie in de kunst. Een landschap op zich toont de identiteit van een streek of land door de sporen die de mens erin heeft aangebracht. Een weergave van dat landschap, en elk kunstwerk in het algemeen, geeft daarnaast inzicht in de denkwereld en het karakter van de kunstenaar. In die optiek past een overkoepelend begrip SCAPE waarbinnen de eerder genoemde genres vallen maar waarin ook de innerlijke wereld van de kunstenaar is opgenomen.

Bij Frank Van den Broeck (1950) is vaak sprake van een ruimte die niet direct toegankelijk is, gezien door een rechthoekig kader of versluierd in lagen die zich langzaam onthullen. Robine Clignett (1948) werkt naar de directe waarneming om het landschap vervolgens terug te brengen tot een geabstraheerde vorm waarin kleuren bijna als persoonlijkheden het beeld bepalen. Stan Klamer (1952) vat het tekenen op als een overdrachtelijke vorm van cartografie. Hij integreert portretten, teksten en objecten in zeeën, landschappen en rivieren om zo zijn gedachten en zijn wereld te verkennen en te ordenen.

zie verslag door Albertus Pieters op: villanextdoor