Anuli Croon, Ronald Versloot

schilderijen

10 januari t/m 8 februari 2009

Anuli Croon’s (1964) schilderijen worden bepaald door patronen en geometrische vormen, die door hun kleur en structuur de toeschouwer dwingen het beeld nauwkeurig te lezen. Door het gebruik van verfroller, plakband en sjablonen hebben de patronen een neutraal en scherp uiterlijk, tegelijk is duidelijk te zien dat het beeld als geheel sterk aftastend en intuïtief is opgebouwd. Na een eerste verkenning blijken de patronen ook als architectonische ruimtes te kunnen worden bekeken, waarbij meerdere kijkrichtingen en perspectieven in een schilderij naast elkaar bestaan. Anuli Croon doorbreekt hiermee onze geconditioneerde manier van kijken en biedt de toeschouwer de mogelijkheid op een nieuwe, onbevooroordeelde manier waar te nemen.

Ronald Versloot (1964) staat bekend om het afdrukken van linoleumsneden in zijn schilderijen. Vaak zijn dat menselijke figuren die als het ware optreden als acteurs in een geschilderde setting. Sinds kort gebruikt Versloot ook uitgeprinte foto’s in zijn schilderijen, waardoor de vraag rijst wat nu werkelijk is, de fotografische weergave of de werkelijkheid van de geschilderde voorstelling. Door de kleur van het gefotografeerde voorwerp te herhalen in het schilderij, of het gefotografeerde object een geschilderde schaduw te geven integreert Versloot de foto’s in het schilderij. Tegelijk wordt het beeld ‘op scherp gezet’ wat wordt versterkt door de vaak raadselachtige voorstelling. Steeds lijk je het moment te zien vlak voor of na een dramatische gebeurtenis